Franciscus Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst

Franciscus Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst is een geaccrediteerd ziekenhuislaboratorium, dat ook voor huisartsen en verpleeghuizen werkt. De afdeling onderscheidt zich van andere ziekenhuislaboratoria door een breed analysepakket, met ruim tweehonderd verschillende bepalingen en meerdere zeer specialistische technieken.

Meer informatie

Procedure urineverzamelsysteem
Bepaling eGFR

Sinds 15 februari 2017 wordt de eGFR via de CKD-EPI formule berekend. De CKD-EPI formule gebruikt dezelfde variabelen als de voorheen gebruikte MDRD formule: kreatinine concentratie uit heparine plasma, leeftijd, geslacht en ras.

De eGFR(CKD-EPI) heeft dezelfde referentiewaarden als de eGFR(MDRD). Net als bij de eGFR (MDRD) dient ook bij de eGFR(CKD-EPI) bij personen van het negroïde ras de gerapporteerde eGFR vermenigvuldigd te worden met een factor 1,16. Voorlopig worden beide eGFR berekeningen gerapporteerd. Na 3 maanden wordt de rapportage van eGFR(MDRD) gestopt.

De voordelen van de eGFR(CKD-EPI) zijn:

 • De berekening van de eGFR van mensen met een licht verstoorde nierfunctie (eGFR 60-90 ml/min/1.73m²) is betrouwbaarder.
 • De formule is gevalideerd voor ouderen boven de 70 jaar en bij hogere klaringen (eGFR 60-90 ml/min/1.73m²). De rapportage tussen 60-90 ml/min/1.73m² is betrouwbaarder en wordt als getal gerapporteerd in plaats van >60 ml/min/1.73m².
 • Jongeren worden met de CKD-EPI formule vaker geclassificeerd in een hogere GFR klasse. Ouderen worden met de CKD-EPI formule vaker geclassificeerd in een lagere GFR klasse. De eGFR op basis van de CKD-EPI formule leidt hiermee tot minder “onterechte” verwijzingen naar de tweedelijn en tot een verbeterd medicatiebeleid op geleide van nierfunctie.

In de periode dat beide eGFR uitslagen worden gerapporteerd zullen bij een eGFR van 100 ml/min/1.73m² de volgende uitslagen zichtbaar zijn:

 • eGFR(MDRD) > 60 ml/min/1.73m²
 • eGFR(CDK-EPI) > 90 ml/min/1.73m². Dit verschil in rapportage ligt in de verbeterde betrouwbaarheid van de berekening van de eGFR(CDK-EPI).

Voor wie mag de eGFR(CKD-EPI) niet gebruikt worden?

De eGFR (CKD-EPI) is, evenals de eGFR(MDRD), niet geschikt voor het schatten van de nierfunctie van:

 • Personen jonger dan 18 jaar;
 • Personen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak;
 • Personen uit een etnische groepering anders dan het blanke of negroïde;
 • Patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie;
 • Patiënten met acute nierinsufficiëntie;
 • Ondervoede patiënten;
 • Personen met een vegetarisch dieet;
 • Zwangeren.

Literatuur

 • Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Working group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 2013;3:4–4.

 • Levey AS, Stevens L a, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604–612.

 • Schwartz GJ, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20:629-637. Schwartz GJ and Work DF. Measurement and estimation of GFR in children and adolescents. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(11):1832-43.

Spermaonderzoek
Laboratoriumonderzoeken bij ZorgDomein verwijsafspraken

 Klik hieronder voor laboratoriumonderzoeken bij ZorgDomein verwijsafspraken:

 

Instructie bloedafname, venapunctie en micro-afname
Referentiewaarden, extreme waarden en laboratoriumonderzoeken A-Z

De referentiewaarden voor de laboratia van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn beschikbaar als download. Klik op de onderstaande links om de documenten te raadplegen of downloaden:

Nabepalingen

Voor huisartsen geldt dat een nabepaling via de mail moet worden aangevraagd:
Locatie Gasthuis: laboratorium.gasthuis@franciscus.nl 
Locatie Vlietland: laboratorium.vlietland@franciscus.nl 

Restmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt, waar mogelijk, ongeveer 5 dagen bewaard voor nabepalingen. Het KCLT gebruikt patiëntmateriaal eventueel als testmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval is het niet herkenbaar van wie het materiaal afkomstig is. Een patiënt kan aangeven hier bezwaar tegen te hebben, laat het ons dan weten. Zie ook patiëntenfolder “Bloedafname en Laboratorium onderzoek”.

Vakgroep Klinische chemie

De vakgroep Klinische chemie bestaat uit meerdere enthousiaste klinisch chemici, die het specialisme in de volle breedte uitvoeren. De vakgroep is 24/7 beschikbaar voor overleg en vragen. De vakgroep wordt ondersteund door 150 analisten en medewerkers bloedafname. De medewerkers bloedafname dragen zorg voor de bloedafname in de regio: aan huis, bij de bloedafname poli’s, op de polikliniek- en de ziekenhuislocaties. De analisten dragen zorg voor het analytisch proces en zorgen dat de uitslagen zo snel en accuraat mogelijk beschikbaar zijn. Wij zijn snel toegankelijk, staan voor korte lijnen met huisartsen en hebben specifieke expertise in huis op het vlak van diverse subspecialisaties.

Lees verder om kennis te maken met de vakgroep Klinische chemie

Foto vakgroep KCHL_mei 2023
Vakgroep Klinische Chemie
Fotocredit: René Bakker

Bereikbaarheid Franciscus Gasthuis

 • Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via  010 - 461 6080 of via  laboratorium.gasthuis@franciscus.nl.
 • Voor consult of een vakinhoudelijke vraag is de dienstdoende klinisch chemicus van Franciscus Gasthuis tijdens kantooruren bereikbaar via 010 - 893 2888.
 • Buiten kantooruren (tussen 17.00 en 8.00 uur en in het weekend) is de dienstdoende klinisch chemicus te bereiken via de telefooncentrale van het ziekenhuis: 010 - 461 6161.

Bereikbaarheid Franciscus Vlietland

 • Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via 010 - 893 2840 of via laboratorium.vlietland@franciscus.nl.
 • Voor een consult of vakinhoudelijke vraag is de dienstdoende klinisch chemicus van Franciscus Vlietland tijdens kantooruren bereikbaar via 010 - 893 2888.
 • Buiten kantooruren (tussen 16.30 en 8.00 uur en in het weekend) is de dienstdoende klinisch chemicus te bereiken via de telefooncentrale van het ziekenhuis: 010 - 893 9393.