Vakgroep Klinische chemie

De vakgroep Klinische chemie bestaat uit meerdere enthousiaste klinisch chemici, die het specialisme in de volle breedte uitvoeren. De vakgroep is 24/7 beschikbaar voor overleg en vragen. De vakgroep wordt ondersteund door 150 analisten en medewerkers bloedafname. De medewerkers bloedafname dragen zorg voor de bloedafname in de regio: aan huis, bij de bloedafname poli’s, op de polikliniek- en de ziekenhuislocaties. De analisten dragen zorg voor het analytisch proces en zorgen dat de uitslagen zo snel en accuraat mogelijk beschikbaar zijn. Wij zijn snel toegankelijk, staan voor korte lijnen met huisartsen en hebben specifieke expertise in huis op het vlak van diverse subspecialisaties. 

Foto vakgroep KCHL_mei 2023
Vakgroep Klinische Chemie
Fotocredit: René Bakker

Opleiden zit ons in het bloed. Naast het opleiden van klinisch chemici worden ook analisten opgeleid op het laboratorium. En veel verloskundigen in opleiding leren bij de bloedafname de fijne kneepjes van dat onderdeel van het vak.

Om contacten in de regio warm te houden vergadert meerdere keren per jaar de Gebruikerscommissie Diagnostiek. De Gebruikerscommissie Diagnostiek bestaat uit een afvaardiging van de huisartsen en transmurale samenwerking, een klinisch chemicus, een arts microbiologie en een radioloog.

Locaties bloedprikpunten

Op onze website www.franciscus.nl vindt u onze vele bloedprikpunten en kunt u online een afspraak maken voor uw bloedafname. Patiënten kunnen alleen bloed laten prikken op afspraak. Dit geldt voor alle bloedprikpunten van Franciscus Gasthuis en Vlietland.  Op alle bloedprikpunten kan patiëntmateriaal dat bestemd is voor laboratoriumonderzoek, zoals urine en ontlasting, worden ingeleverd.

Thuisprikken

Dit kan worden aangevraagd via ZorgDomein of telefonisch.

Point of Care chemisch laboratorium

De vakgroep ondersteunt een breed assortiment aan Point of Care testen waaronder de CRP meter voor de Richtlijn Acute Hoest. Omdat de behoefte per zorgverlener varieert, bieden wij een ‘oplossing op maat’.

Diagnostisch Toetsingsoverleg

Feedback op aanvraaggedrag is mogelijk in de vorm van Diagnostisch Toetsingsoverleg (DTO). Samen met de afdeling Transmurale samenwerking en een clinicus wordt een onderwerp van diagnostiek tot behandeling besproken. U kunt zelf een onderwerp aandragen, of wij adviseren u een onderwerp. De afgelopen periode hebben wij met dit team DTO’s verzorgt over anemie, Vitamine D, hepatitis en acute hoest. Wenst u een DTO in de huisartsenpraktijk? Mail naar transmuraal@franciscus.nl.

Trombosedienst

De Trombosedienst is een onderdeel van onze dienstverlening. Samen met een team van doseerartsen verzorgt zij de behandeling met vitamine K antagonisten. Wij trainen en begeleiden patiënten bij het zelfmanagement. Daarnaast kunnen zorginstellingen het mechanisme van Near-Patient-testing gebruiken. Dit is een eenvoudige meting van de INR door de zorgmedewerkers uit de instelling, onder eindverantwoordelijkheid van onze Trombosedienst.

Voor patiënten hebben wij aantrekkelijke tarieven

Wij geven op de laboratoriumtarieven een korting ten opzichte van het maximale NZA tarief. Voor actuele tarieven kijkt u op onze website www.franciscus.nl onder kosten en vergoedingen.

Fundusscreeningfoto’s

Naast klinische chemie, trombosdienst en point-of-care bieden wij ook de mogelijkheid van fundusscreeningfoto’s. Dit betreft de fundusfoto’s voor tweejaarlijkse controle van een diabetes mellitus patiënt.