Omdat wij begrijpen dat wij samen voor de patiënt zorgen

Luuk Berk en huisarts homepage

Informatie voor verwijzers en ketenpartners

Welkom op de Franciscus website voor verwijzers en ketenpartners. Hier vindt u alle relevante informatie ten behoeve van de samenwerking met Franciscus op één plek. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan contact op met de afdeling Transmurale Samenwerking of het Transferpunt.

Signalen en Transmurale Incident Meldingen (STIM)

Met enige regelmaat zijn er signalen of klachten over (procedurele) zaken die niet goed verlopen binnen de ketenzorg. Om afhandeling hiervan te borgen en, waar nodig, verbetermaatregelen door te voeren beheert de afdeling Transmurale Samenwerking (TMS) van Franciscus Gasthuis & Vlietland de procedure STIM (Signalen & Transmurale Incident Meldingen). Uitgangspunt is de inbedding en afhandeling van ketenincidenten in een gestructureerd proces. Lees hier meer informatie over de procedure STIM

Direct een melding maken

Transmurale Samenwerking

Franciscus Gasthuis & Vlietland hecht sterk aan een uitstekende samenwerking met haar verwijzers en ketenpartners. Vertrouwen, kennis delen en persoonlijk contact leiden tot betere zorg voor de patiënt. Daarom kent het ziekenhuis de afdeling ‘Transmurale Samenwerking’, die invulling geeft aan de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn. Heeft u vragen, loopt u ergens tegenaan of wilt u dat wij langskomen, dan horen wij dat graag. 

Stuur ons een e-mail

TMS

Nieuws