Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Nucleaire Geneeskunde brengt processen in het lichaam in beeld. Afwijkingen in verschillende organen worden opgespoord met behulp van radioactieve stoffen. Daarnaast wordt een aantal radioactieve stoffen ingezet voor therapie en behandeling. Dankzij de straling die de radioactieve stof uitzendt, kan men via een gammacamera of een PET-camera een foto maken van de verschillende organen.

Scintigrafisch onderzoek

U kunt bij verschillende indicaties scintigrafisch onderzoek aanvragen. Dit geldt op het gebied van endrocrinologie, orthopedie en interne geneeskunde. De scintigrafie is een zeer gevoelig functioneel onderzoek dat in een vroeg stadium afwijkingen aantoont, vaak voordat anatomische (radiologische) afwijkingen waarneembaar zijn.

Bij twijfel over de indicatie overlegt u met de nucleair geneeskundige via telefoonnummer 010 - 461 6048 (secretariaat). Relatieve contra-indicaties zijn: zwangerschap en borstvoeding.