Laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie (LKFT)

Het laboratorium klinische farmacie en toxicologie (LKFT) is het laboratorium van de ziekenhuisapotheek van Franciscus Gasthuis & Vlietland. In dit laboratorium wordt de concentratie geneesmiddelen (spiegel) in bloed en/of urine onderzocht op verzoek van verwijzers en medisch specialisten. Geneesmiddelspiegels kunnen worden bepaald in verschillende soorten lichaamsmateriaal en voor verschillende doeleinden, zoals in het kader van de behandeling met geneesmiddelen (therapeutic drug monitoring (TDM)) of bij bewuste of onbewuste overdoseringen.

Het LKFT is ISO15189:2012 geaccrediteerd onder het nummer M326.

Locatie en openingstijden

Het LKFT bevindt zich in Franciscus Vlietland, op de 2e verdieping, 2.19, in dezelfde gang als het Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst (KCLT).

Aangevraagde spiegels voor klinische patiënten kunnen op beide locaties op elk moment van de dag worden afgenomen en opgestuurd naar het LKFT via de afdeling KCLT. Voor poliklinische patiënten kan een monster worden afgenomen bij de polikliniek Bloedafname.

Het laboratorium van de Apotheek is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Buiten deze openingstijden worden geen bepalingen uitgevoerd of opgestuurd, tenzij daarover overleg is geweest met het LKFT of de dienstdoende apotheker (zie ook onder contact).

Dienstverlening

Bepalingen

Geneesmiddelconcentraties kunnen in verschillende typen lichaamsmateriaal worden bepaald, zoals volbloed, plasma of urine. Een gedeelte van de aangevraagde bepalingen wordt in het LKFT bepaald. Een ander deel van de aangevraagde bepalingen wordt opgestuurd naar externe laboratoria in andere ziekenhuizen. 

Klik hier voor informatie over het aanbod aan bepalingen van het LKFT. In dit document vindt u daarnaast informatie over het type buis dat moet worden afgenomen, de hoeveelheid materiaal die tenminste nodig is om de bepaling uit te kunnen voeren en de gemiddelde doorlooptijden per bepaling. Ook kunt u in dit document vinden of bepalingen worden uitgevoerd op het LKFT, of worden verzonden naar externe laboratoria.

Voor iedere bepaling geldt dat er sprake is van een meetonzekerheid. Deze meetonzekerheid is per bepalingsmethode vastgesteld en is op te vragen bij het LKFT, via 010-8930301.

Advisering

Naast een uitslag wordt door het LKFT ook altijd een advies gegeven bij spiegels. De interpretatie van de gevonden geneesmiddelconcentraties wordt gedaan door (ziekenhuis)apothekers van de apotheek van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Spiegelbepaling aanvragen

Wij geven de voorkeur aan digitaal aanvragen via Zorgdomein. Indien dit voor u niet mogelijk is, klik dan hieronder voor het meest recente voorbeeld van ons aanvraagformulier 

Mocht u dit aanvraagformulier niet hebben, maar wel graag ontvangen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Cito-aanvragen

Indien de uitslag van een geneesmiddelbepaling met spoed bekend moet worden, kan deze ‘cito’ aangevraagd worden. Wanneer een bepaling met spoed is aangevraagd, neemt u altijd contact op met de analisten van het LKFT via 010 - 893 0301 of met de dienstdoende apotheker via de telefooncentrale.

Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitrodiagnostiek

Contact

Tijdens kantooruren kan contact worden opgenomen met de analisten van het LKFT via 010 - 893 0301. Bij hen kunt u terecht met uw vragen over o.a. mogelijkheden tot bepaling van spiegels, type buis dat moet worden afgenomen, vervoerscondities van de buis etc. Voor aanvragen met spoed moet u altijd contact opnemen met het LKFT.

Advisering rondom uitslagen wordt gedaan door de (ziekenhuis)apotheker. Deze persoon is bereikbaar voor overleg via de dagapotheker. Voor zowel locatie Franciscus Gasthuis als voor locatie Franciscus Vlietland is de dagapotheker bereikbaar via de telefooncentrale.

Buiten kantooruren en in de weekenden kan contact worden opgenomen met de dienstdoende apotheker over spoedaanvragen van spiegelbepalingen en vragen rondom advisering en toxicologie. De dienstdoende apotheker is bereikbaar via de telefooncentrale.

Het LKFT hecht veel waarde aan goede dienstverlening. Indien u een fout heeft gesignaleerd of een klacht heeft met betrekking tot het LKFT, dan vernemen wij dit graag. Wij verwijzen u voor hiervoor naar de STIM-procedure.