Laboratorium Medische Microbiologie

Op het Laboratorium Medische Microbiologie worden lichaamsvloeistoffen en afscheidingsproducten van patiënten onderzocht, zoals urine en ontlasting. Het Laboratorium Medische Microbiologie is een onderdeel van de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie.

Door microbiologisch onderzoek worden verwekkers van infectieziekten opgespoord. Door middel van kweek wordt gekeken of er bepaalde ziekteverwekkers aanwezig zijn, zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Ook kunnen in het bloed met bepaalde laboratoriumtesten specifieke antistoffen tegen deze ziekteverwekkers worden aangetoond. Via Moleculaire diagnostiek (PCR) kunnen ziekteverwekkers direct uit patientmateriaal worden aangetoond.

Elke aanvraag die door Medsiche Microbiologie wordt gehonoreerd wordt beschouwd als een overeenkomst tussen aanvrager en laboratorium

Het Laboratorium Medische Microbiologie voert een actief kwaliteitsbeleid en is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 15189 .(M092)

 De scope van accreditatie is beschikbaar en in te zien op de website van de Raad voor Accreditatie

Materiaal inleveren

Inlevertijden/openingstijden:

Gasthuis: ma-vrij 08.30-17.00 uur
                  za-zon en feestdagen: 08.30-12.00 uur

Vlietland: ma-vrij 08.00-17.00 uur
                  za-zon en feestdagen: 08.00- 09.00 uur

Afnamevoorschriften

Het Laboratorium Medische Microbiologie heeft een duidelijk overzicht met de benodigde materialen en de afnamevoorschriften per onderzoek. 

Ga naar onze afnamevoorschriften

Cito:

Indien Cito-aanvraag: neem altijd contact op met arts-microbioloog: Gasthuis 13061 / Vlietland 35221 (010-4613061 / 010-8935221)

Na sluitingstijd én in het weekend via de telefooncentrale: 010-461 6161.

In materiaal/onderzoek is in afnamevoorschriften beschreven welke onderzoeken Cito aangevraagd kunnen worden. 

Restanten materiaal / nabepaling

Restanten van materiaal dat na onderzoek over is, worden 7 dagen bewaard (geteld vanaf dag van ontvangst). Bloedmonsters (serologie) worden 9 maanden bewaard. Van deze materialen kan op verzoek aanvullend onderzoek worden verricht. Nabepaling kan aangevraagd worden via mm@franciscus.nl

Het Laboratorium Medische Microbiologie gebruikt patiëntenmateriaal eventueel als testmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval is het niet herkenbaar van wie het materiaal afkomstig is. Indien u bezwaar heeft tegen gebruik van uw materiaal t.b.v onderzoek kunt u een email sturen naar mm@franciscus.nl onder vermelding van 'bezwaargebruik restmateriaal' ;vermeld naam, geboortedatum, geslacht en BSN in uw email.

Tarieven

Voor tarieven klik hier voor 

mmi: prijslijst 2023

Vragen over rekening:

Voor vragen over uw rekening kunt u mailen naar dbcfacturatie@franciscus.nl

Voor vragen over de betaling van uw rekening kunt u mailen naar debiteuren@franciscus.nl

U kunt ook bellen naar 010 – 461 6012. Onze administratie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur.

Vragen over de vergoeding van uw onderzoek

Dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen welke polisvoorwaarden u heeft en wat zij wel en niet vergoeden.

Klachten/Feedback:

Mocht u een klacht of feedback (verbeterpunt) hebben met betrekking tot de afdeling Medische Microbiologie dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar mm@franciscus.nl of telefonisch:010-461 6076.