Afnamevoorschriften

  • Algemeen: alle materialen dienen voorzien te zijn van identificatiegegevens van de patient (naam/geb.datum en/of patientnummer)
  • Huisartsaanvraag: Altijd extra BSN nummer en aanvragend arts vermelden.
  • Decentrale aanvragen (ordercommunicatie) dienen voorzien te zijn van een ordercom etiket. Bij uitval van ordercommunicatie maakt u gebruik van aanvraagformulieren.
  • CITO: Een CITO aanvraag kan alleen na overleg met arts-microbioloog via 010 - 461 3061(Gasthuis) of 010 - 893 5221(Vlietland of externe aanvrager)
  • Aanvrager is verantwoordelijk voor transport van materialen naar Medische Microbiologie
  • Nabepalingen: aanvragen via mm@franciscus.nl
  • Restanten van materiaal (bacteriologie) dat na onderzoek over is, worden 7 dagen bewaard (geteld vanaf dag van ontvangst). Bloedmonsters (serologie) worden 9 maanden bewaard

Plakinstructies

Plakinstructie bloedkweken

Plakinstructie materiaal medische microbiologie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

 

R

S

T

U

V

W

Z