Accreditatie laboratoria

Het Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst van het Franciscus Gasthuis & Vlietland is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 15189-2012 door de Raad van Accreditatie onder registratienummer M046. Een accreditatiekeurmerk van RvA toont onder andere aan dat onafhankelijke deskundigen hebben geconstateerd dat een laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld.

De scope van accreditatie is beschikbaar en in te zien op de website van de Raad voor Accreditatie.

Accreditatie lab