Informatie-uitwisseling

Het is belangrijk dat uitwisseling van informatie en communicatie tussen verwijzers, ketenpartners en zorgverleners van Franciscus Gasthuis & Vlietland over patiënten soepel, adequaat en veilig verloopt. Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt hiervoor gebruik van onderstaande applicaties. Huisartsen kunnen daarnaast gebruik maken van het Zorgverlenersportaal om medische gegevens van patiënten die zorg ontvangen van ons ziekenhuis te raadplegen.


Franciscus Artsenwijzer
Zorgverlenersportaal
Zorgmail
Siilo