Klik hier om direct naar het Zorgverlenersportaal te gaan

Zorgverlenersportaal

In het Zorgverlenersportaal kunt u belangrijke gegevens raadplegen van uw patiënten, zoals deze zijn vastgelegd in het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS). De gegevens die u kunt zien zijn:

  • Patiëntinformatie: NAW-gegevens, huisarts-, tandarts-, apotheek- en verzekeringsgegevens.
  • Zorgmomenten: afspraken, operatie- en opnameoverzicht en verwijzingen.
  • Dossier: allergieën, diagnoses, medicatie, behandelverslagen, brieven en behandelbeperking.
  • Uitslagen: recente uitslagen, laboratoriumuitslagen, metingen, microbiologie, pathologie, radiologie en nucleaire onderzoeken.

Verder kunt u de volgende overzichten genereren:

  • Klinische patiënten: patiënten die op het moment van inzage in het ziekenhuis zijn opgenomen.
  • SEH-overzicht: patiënten die op het moment van inzage op de SEH verblijven.

De informatie wordt 'realtime' vanuit het ZIS in het Zorgverlenersportaal getoond. Hierdoor beschikt u altijd over de meest actuele gegevens. 

Aanvragen toegang tot het Zorgverlenersportaal

Om u toegang te kunnen geven tot het Zorgverlenersportaal, vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen en naar ons terug te sturen.

U kunt uitsluitend toegang krijgen tot het zorgverlenersportaal door in te loggen met een UZI-pas.

Machtigen van een collega, assistente, HIDHA of waarnemer

 In het zorgverlenersportaal kunt u uitsluitend de gegevens van uw eigen patiënten inzien. Alleen via de noodprocedure kunt u na opgave van reden ook gegevens van niet eigen patiënten inzien, bijvoorbeeld patiënten die u op de HAP ziet. Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw collega's (collega-huisarts, HIDHA, waarnemer assistente of POH) te machtigen zodat zij automatisch, zonder gebruik van de noodprocedure, de gegevens van uw patiënten in kunnen zien. Wij vragen u hiervoor het machtigingsformulier in te vullen en naar  ons terug te sturen.

 

Handleiding gebruik Zorgverlenersportaal

Download hieronder de handleiding van het Zorgverlenersportaal. 

Het is ook mogelijk een instructie van Zorgverlenersportaal op de praktijk te ontvangen. Maak hiervoor een afspraak met de afdeling Transmurale Samenwerking via transmuraal@franciscus.nl.

Richtlijn Zorgverlenersportaal

Download hieronder de richtlijn met uitgebreide informatie over het gebruik van het Zorgverlenersportaal.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Transmurale Samenwerking via 010 - 893 47 30 of via transmuraal@franciscus.nl