STIM - Signalen & Transmurale Incident Meldingen

Met enige regelmaat zijn er signalen of klachten over (procedurele) zaken die niet goed verlopen binnen de ketenzorg. Om afhandeling hiervan te borgen en, waar nodig, verbetermaatregelen door te voeren beheert de afdeling Transmurale Samenwerking (TMS) van Franciscus Gasthuis & Vlietland de procedure STIM (Signalen & Transmurale Incident Meldingen). Uitgangspunt is de inbedding en afhandeling van ketenincidenten in een gestructureerd proces.

Wilt u direct een melding maken?

Vul het STIM formulier in

Melding en afhandeling

Verwijzers, ketenpartners, medisch specialisten en medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen laagdrempelig signalen, problemen, klachten, en incidenten melden bij TMS. Melden kan per telefoon, e-mail of door het invullen van het formulier op deze pagina. Wanneer u ons mailt, let u er dan op dat u bij het versturen van patiëntgegevens kiest voor een beveiligde mailwisseling. 

TMS beoordeelt de melding om de wijze van afhandeling te bepalen.

  1. De casus wordt besproken in de werkgroep STIM die wekelijks bij elkaar komt. 
  2. Organisatorische en procesmatige meldingen worden door TMS ter bespreking voorgelegd aan het duaal management van het betreffende specialisme.
  3. Wanneer een incident binnen de ketenzorg onverhoopt en onbedoeld tot schade aan de patiënt heeft geleid (of had kunnen leiden) wordt de melding overgedragen aan de interne commissie die verantwoordelijk is voor het afhandelen van (bijna) incidenten. Afhandeling van (ernstige) incidenten en calamiteiten vindt plaats volgens de vigerende procedure.

Reactie en monitoring

TMS ontvangt een reactie en koppelt deze, met eventuele verbetermaatregelen, aan de melder terug. TMS zorgt voor monitoring op de voortgang van verbetermaatregelen. Tevens wordt eens per half jaar een analyse gedaan op het aantal en soort meldingen. Een rapportage van de meldingen wordt jaarlijks besproken in de bestuurlijke overleggen met huisartsen en medische staf.

Contact

Voor een STIM of voor vragen of opmerkingen over de STIM procedure kan contact worden opgenomen met de afdeling Transmurale Samenwerking. Wij waarderen uw meldingen!

transmuraal@franciscus.nl
010-8934730