Zorgdomein

Via de ZorgDomein Verwijsapplicatie vindt u het actuele zorgaanbod van onze poliklinische zorg en kunt u uw patiënten digitaal verwijzen naar één van de locaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast is het mogelijk om digitaal laboratoriumdiagnostiek aan te vragen via ZorgDomein.

Wat is ZorgDomein?

Om samen met uw patiënt een keuze te maken uit het verwijsaanbod is direct vanuit uw  Informatiesysteem via ZorgDomein informatie beschikbaar over:

  • het zorgtraject;
  • de actuele toegangstijd;
  • patiëntinformatie waarmee de patiënt zich op de juiste wijze kan voorbereiden op de afspraak;
  • eventuele verwijscriteria.

Vanuit uw informatiesysteem wordt de verwijsbrief automatisch gevuld met relevante informatie. Via ZorgDomein wordt de verwijsbrief digitaal verzonden richting Franciscus Gasthuis & Vlietland. De verwijsbrief wordt uiteraard bewaard in uw informatiesysteem. Lees hier meer informatie over de mogelijkheden van ZorgDomein. 

Handleiding digitaal aanvragen laboratoriumdiagnostiek

Klik hier voor een handleiding voor het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein.

Hoe meldt u zich aan voor ZorgDomein?

Hier vindt u aanvullende informatie over het aanmelden bij ZorgDomein. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het gebruik van ZorgDomein. 

ZorgDomein evaluaties (huisartsen)

Eens in de twee jaar vindt er voor elk specialisme een ZorgDomein evaluatie plaats, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de vakgroep en van huisartsen. Het doel van de evaluatie is het optimaliseren van de producten zodat verwijzingen op de juiste wijze worden gedaan. Alle bestaande verwijsafspraken worden besproken, eventueel gewijzigd en/of nieuwe verwijsafspraken worden toegevoegd naar behoefte. Tevens worden de verwijscijfers doorgenomen en er is ruimte om de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te bespreken en actiepunten op te stellen ter verbetering.

Indien u als huisarts wilt deelnemen aan een ZorgDomein evaluatie kunt u dat kenbaar maken bij de afdeling Transmurale Samenwerking via onderstaande contactgegevens.

Audiciens en audiologen

Chipsoft (de leverancier van ons ziekenhuisinformatiesysteem) en ZorgDomein werken nog aan een duurzame oplossing voor het verwijzen via ZorgDomein door audiciens en audiologen. In de tussentijd kunnen audiciens en audiologen door een tijdelijke constructie al wel via ZorgDomein naar Franciscus Gasthuis & Vlietland verwijzen. Zie de handleiding voor instructies. 

Vragen?

Heeft u vragen over het digitaal verwijzen met ZorgDomein naar Franciscus Gasthuis & Vlietland? Neem dan contact op met de afdeling Transmurale Samenwerking via transmuraal@franciscus.nl of 010 - 893 47 30. De adviseur Lieke Visser-Klein Haar is aanspreekpunt voor ZorgDomein.

ZorgDomein nieuws