ZorgDomein aanpassingen geriatrie 
Vlag hijsen

Voor patiënten met een geheugenstoornis of dementie, en voor patiënten met een loopstoornis bestaat een speciaal spreekuur.

Deze patiënten worden niet op het reguliere spreekuur gezien; de optie om regulier te verwijzen voor patiënten met deze problematiek komt daarom te vervallen.