Verzoek om bij een X-ribben ook een X-thorax aan te vragen
Vlag

Wanneer u een patiënt instuurt voor een X-ribben met vraagstelling fractuur (in acute fase), dan verzoeken we u vriendelijk om ook een X-thorax aan te vragen om een pneumothorax uit te sluiten. 

Dit is conform de NHG-richtlijn Thoraxtrauma.

Aangeraden wordt om terughoudend te zijn met het aanvragen van X-ribben bij een stabiele patiënt die na een trauma pijnlijke ribben heeft, die normale longgeluiden produceert en bij wie geen verdenking bestaat op onderliggend letsel. Hierbij kan de huisarts volstaan met uitleg en advies. Een ribcontusie of -fractuur geneest doorgaans binnen enkele weken.