Terugblik nascholing Urologie ‘handen aan de bal’
Vlag

Urologen Stefan Haensel en John Rietbergen en huisarts Yvonne Stuip verzorgden op 28 mei de nascholing Urologie ‘handen aan de bal’.

Er werd onder andere gesproken over  mictie klachten bij mannen en acute afwijkingen aan het scrotum.. De nascholing was interactief met casuïstiek en veel aandacht voor vragen vanuit de zaal . We delen graag de belangrijkste take home messages met u:    

  • Op thuisarts.nl vindt u een IPPS lijst en mictielijst. IPSS staat voor 'International Prostate Symptom Score'. Deze symptoom-scorelijst helpt om meer inzicht te krijgen in de mictie klachten van de patiënt.  

  • Heeft uw patiënt een mictielijst en/of het IPPS formulier ingevuld? Stuur deze dan mee met de verwijzing naar de uroloog.  

  • Patiënten willen bij een afwijkend mictiepatroon graag weten wat een gemiddeld patroon is, maar dat is niet belangrijk. Het gaat erom of zij er tevreden over zijn of last van hebben.  

  • Let er bij een verwijzing naar een bekkenfysiotherapeut op dat deze fysiotherapeut ervaring heeft met de behandeling van mannen/LUTS. Erkende bekkenfysiotherapeuten zijn te vinden via NVFB - Bekken Fysiotherapie 

  • Middelengebruik, en specifiek ketamine, kan de blaas en urinewegen beschadigen. Vraag daarom, zeker bij jongere patiënten met mictie klachten, altijd naar het gebruik van middelen. 

  • Bij gebruik van chinolonen is er een verhoogd risico op bijwerkingen, waaronder langdurige en mogelijke blijvende schade aan pezen en het zenuwstelsel. De richtlijn ‘epididymitis’ van de urologen is daarom ook aangepast, die van de NHG nog niet.   

  • Een torsio testis moet zo snel mogelijk behandeld worden. Een manuele detorsie zonder verdoving (‘open boek methode’) dient bij alle patiënten te worden geprobeerd al voor ze in te sturen.  

Na de zomer staan er weer diverse, geaccrediteerde nascholingen gepland. Wilt u een nascholing bijwonen? Kijk voor het aanbod op onze website.