Pilot: nu ook ambulante ontwatering mogelijk bij patiënten met hartfalen
Vlag

Sinds half februari hoeven patiënten met hartfalen die niet voldoende reageren op het poliklinisch ophogen van orale diuretica niet meer opgenomen worden in het ziekenhuis om te ontwateren. 

In plaats daarvan kunnen zij op de CardioLounge op locatie Franciscus Vlietland ambulant behandeld worden met intraveneuze diuretica. Afhankelijk van het aantal behandelingen dat nodig is, wordt dit middels een venflon (< 6 behandelingen) of een PICC lijn (> 6 behandelingen) gedaan. Deze PICC lijn kan thuis verzorgd worden dankzij de samenwerkingsafspraken met het Technisch Team Careyn (voor regio NWN) en Verpleegkundig Technisch Team Rijnmond (voor regio Rijnmond). Inmiddels nemen 23 patiënten deel aan de pilot en hebben er 40 behandelingen plaatsgevonden. Op deze manier konden er meerdere ziekenhuisopnames worden voorkomen: een mooi voorbeeld van passende zorg! 

De pilot is opgezet binnen de afdeling Cardiologie door onder andere cardiologen Willemien Verloop en Anneke Hendrix en verpleegkundig specialist Evelien Visser. Zij hadden het doel om hartfalen gerelateerde opnames te verminderen en/of te verkorten en daarnaast opname gerelateerde co-morbiditeit (delier/immobiliteit, infectie, etc.) te verminderen. Ook wordt de patiënt hiermee dichter bij huis behandeld, wat positief bijdraagt aan de tevredenheid van patiënten en de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. De patiënten die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn zowel poliklinische patiënten die soms langdurig behandeld moeten worden met een onderhoudsdosering, als ook klinische patiënten waarbij de (in opzet) kortdurende behandeling met IV-diuretica ook ambulant voortgezet kan worden. 

In aanloop naar 2025 wordt een opvolgende pilot al voorbereid, namelijk het in de thuissituatie behandelen van deze patiënten. De patiënt zal dan in het ziekenhuis worden ingesteld op een frequentie en dosering diuretica, om vervolgens thuis de vervolgbehandelingen te ondergaan. Hierbij worden opnieuw de technische thuiszorgteams uit de regio ingezet.