Franciscus Contact Centrum 
Vlag

Om in de aankomende jaren de veranderingen in de patiëntenzorg en een deel van de arbeidsmarktkrapte op te vangen zet Franciscus in op digitalisering en het verder efficiënt vormgeven van het contact met onze patiënten.

Een verbetering die op korte termijn een merkbaar verschil gaat maken voor onze patiënten en verwijzers, is dat de telefonie en afsprakenplanning van de poliklinieken wordt overgenomen door het Franciscus Contact Centrum. Dit is de afdeling die u hiervoor kende als het afsprakenbureau. Met deze stap creëren we een betere bereikbaarheid voor de patiënt voor zowel telefonie als andere digitale middelen en zorgen we voor een goede en consistente informatievoorziening aan de patiënt. Ook worden de poliklinieken ontzorgt door het wegnemen van alle niet-medische contactmomenten.

Verwijzingen inplannen 
Eén van de taken die het Franciscus Contact Centrum stapsgewijs van de poliklinieken overneemt, is het uitbellen van alle patiënten die middels ZorgDomein zijn verwezen om een eerste consult te plannen (uitgezonderd spoed en verkorte toegangstijd). Vanaf 1 mei neemt het Franciscus Contact Centrum dit over van de poliklinieken Dermatologie, KNO, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische chirurgie en Bariatrie. De andere poliklinieken volgen in de loop van het jaar. Belangrijke verandering hierin is dat het Franciscus Contact Centrum patiënten binnen 3 werkdagen bellen om de eerste afspraak te plannen. 

In de afgelopen periode zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. Bij de overname van de telefonie en afsprakenplanning is het belangrijk dat de kwaliteit van de contacten en gesprekken behouden blijft. Daarom werken de medewerkers van het Franciscus Contact Centrum met een geavanceerde kennisbank waarin staat vastgelegd hoe zij de verschillende poliklinieken optimaal kunnen ondersteunen. Denk aan informatie over wel of niet vooraf triëren maar ook wat er moet gebeuren ter voorbereiding op de eerste afspraak. Voor medische vragen worden patiënten verwezen naar de polikliniek. 

Als er geen eerste consult ingepland wordt/kan worden 
Als we de patiënt niet kunnen bereiken en er geen afspraak gepland kan worden (na 1x uitbellen, inspreken van voicemail of het versturen van een e-mail (indien aanwezig), heeft de patiënt zelf de verantwoordelijkheid om contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Als de patiënt de eerste afspraak afzegt, wordt de huisarts hierover geïnformeerd door het Franciscus Contact Centrum.