Eric-Jan Heydenrijk en Eefje Louwers: nieuwe transmuraal huisartsen
Eefje en Eric-Jan

Deze maand zijn huisartsen Eric-Jan Heydenrijk en Eefje Louwers gestart als transmuraal huisartsen bij Franciscus, als onderdeel van de afdeling Transmurale Samenwerking. De transmuraal huisarts denkt mee en adviseert bij bijvoorbeeld ontwikkelen van transmuraal beleid, afhandelen van STIM-meldingen en het ontwikkelen van nascholingen. Eric-Jan en Eefje stellen zich graag aan u voor:

Eefje Louwers is een huisarts van deze tijd, werkend in loondienst in een gezondheidscentrum gelegen in het gebouw van Poli Berkel. Een vast en vertrouwd gezicht voor haar eigen patiënten, met daarnaast interesse in netwerken en netwerkgeneeskunde. Ze is gepromoveerd op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg en heeft klinische ervaring opgedaan op de kinderafdeling van het Ikazia en Erasmus MC Sophia. Ze is opleider van huisartsen, voorzitter van de Hagro in Berkel en Rodenrijs en commissielid Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw. Ze kijkt er naar uit om te starten als transmuraal huisarts in het Franciscus, om mee te werken aan de verbinding tussen eerste en tweede lijn, mee te denken over toekomstbestendige zorg en zo de zorg voor patiënten optimaal te houden.

Eric-Jan Heydenrijk is als praktijkhouder werkzaam in de Hogen Hoed in Vlaardingen. Reeds enige jaren neemt hij deel aan overleggen tussen eerste lijn en het Franciscus, bijvoorbeeld in Zorgdomein-evaluaties en als voorzitter van de  Gebruikerscommissie Diagnostiek. Vanuit de gedachte dat de zorg meer eenheid nodig heeft is het een uitdaging om als Transmuraal Huisarts de banden te versterken en waar nodig te helpen smeden.

Transmuraal huisarts Rene Koop heeft per 1 juli afscheid genomen van Franciscus. Rene is 24 jaar transmuraal huisarts geweest. We bedanken hem voor zijn kritische blik en enthousiasme waarmee hij de rol van transmuraal huisarts in Franciscus en in de samenwerking met ketenpartners een goede, vaste positie heeft gegeven.