Aanpassingen ZorgDomein
Logo ZD

Cardiologie: verwijzen bij pijn op de borst

Het verwijsproduct ‘pijn  op de borst’ is verwijderd uit het verwijsaanbod van de Cardiologie. Patiënten met pijn op de borst kunt u regulier verwijzen. De cardiologen triëren alle verwijzingen. Op basis van de meegestuurde informatie bepaalt de cardioloog het vervolgbeleid en eventueel aanvullende diagnostiek. 

Let op! Bij atypische thoracale pijn is verwijzing niet noodzakelijk, stel de patiënt dan gerust. Bij acute pijn op de borst is de patiënt uiteraard altijd welkom om een ACS uit te sluiten. 

Dermatologie: verwijzen bij hyperhidrosis 
Patiënten met Hyperhidrosis zijn van harte welkom bij de Dermatologen in Franciscus. Echter wordt een behandeling met botuline toxine niet toegepast. Tijdens het consult wordt met de patiënt besproken of deze in aanmerking komt voor een andere  behandeling. 

U kunt uw patiënten met hyperhidrosis verwijzen middels het gelijknamige verwijsproduct ‘Hyperhidrosis (geen botox)’ via de zorgvraag ‘overige zorgvragen’. 

Verwijzen bij radiculaire pijn naar neurochirurg: let op MRI-LWK 
Patiënten met een lumboradiculair syndroom of neurogene claudicatio kunt u sinds kort rechtstreeks verwijzen naar de neurochirurg. Dit maakt dat deze groep patiënten met ernstige radiculaire pijn sneller gezien kunnen worden door de neurochirurg en niet meer eerst door de neuroloog beoordeeld hoeven te worden. Om de toegangstijd zo kort mogelijk te houden, is het wel belangrijk dat bij een verwijzing aan de verwijscriteria wordt voldaan. Belangrijkste is dat er al een MRI-LWK is gemaakt die een HNP of stenose laat zien die passend is bij de klachten. Patiënten met alleen lage rugklachten zonder uitstraling naar de benen kunnen niet naar de neurochirurg verwezen worden. 

U kunt uw patiënt verwijzen middels het verwijsproduct 'LRS  of neurogene claudicatio o.b.v.  HNP of stenose', via de zorgvraag 'radiculair syndroom' in het zorgvraagmenu van ZorgDomein. Let op dat u hier wel de juiste specialist (neurochirurg of neuroloog) kiest waar u heen wilt verwijzen.