Aanpassingen in ZorgDomein
Logo ZD

Cardiologie

Een klein aantal verwijzingen voor hypertensie komt in ZorgDomein binnen bij de cardiologie (via route Medisch specialistische zorg > Cardiologie > Hypertensie). In overleg met huisartsen, de afdelingen cardiologie en interne geneeskunde is besloten dat alle hypertensieverwijzingen, die binnenkomen via deze route, opgepakt worden door de interne geneeskunde.