ROEM 2024

ROEM logo 2024

Op woensdag 17 april 2024 vindt het Regio Overstijgend Evenement voor Medici (ROEM) plaats, een netwerkevenement voor huisartsen, SOG, apothekers uit de regio's Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord en medisch specialisten van Franciscus.  

Het programma begint met een inspirerende lezing door Wanda de Kanter, een maatschappelijk betrokken longarts en activist tegen de tabaksindustrie. Ze staat bekend als een graag geziene gast in de media en richt zich op primaire en secundaire preventie, netwerken en verdieping. Verder worden twee workshoprondes aangeboden. U kunt daarbij kiezen uit maar liefst 6 workshops. Bovendien is er volop gelegenheid om (nieuwe) collega’s te ontmoeten tijdens een feestelijk netwerkdiner. Ben u erbij?

  • Locatie: Franciscus Vlietland, Schiedam
  • Tijd: 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur) - 21.15 uur
  • Er zijn drie (ABAN) accreditatiepunten aangevraagd
  • Er zijn voor deelnemers geen kosten verbonden aan deelname 
  • HAP Noord en HAP Schievliet verzorgen waarneming voor deelnemende huisartsen (vanaf 16.00 uur)

Klik hier om meer te lezen over de workshops. 

Aanmelden

Na aanmelding ontvangt u van de afdeling Transmurale Samenwerking een e-mail een een link naar het keuzeformulier om uw voorkeur voor de workshops aan te geven.